Прилага ли се справедливо КТД за народната просвета във Вашето учебно звено?
 
Да, всички клаузи се прилагат.
(44 гласа; 33 %)
 
Клаузите се прилагат избирателно.
(46 гласа; 35 %)
 
Клаузите се прилагат частично.
(32 гласа; 24 %)
 
Не, нито една клауза не се прилага.
(10 гласа; 8 %)
 
Общо гласували: 132