ОТКРИТО ПИСМО

До кметовете на общини, които лишиха училищните колективи от допълнителни плащания за Коледа 2009г.


ГОСПОДА КМЕТОВЕ,

Важен елемент от реформата по пътя на Евроинтеграция в средното образование в РБългария е въвеждането на делегиран бюджет.

Делегиран бюджет означава:

  • вътрешно училищна оптимизация, упорита работа за пестене на ток, вода, отопление и други консумативи
  • сериозен възпитателен процес с ученици за опазване на материално-техническата база в училищата
  • пестене на всеки лев и разумното му харчене

Накрая национализация на средствата от страна на някои кметове, вместо допълнителен бонус за разумната финансова политика, провеждана в училищата.

Господа кметове, не убивайте вярата ни в реформите, защото това ще е много опасно за бъдещето на РБългария.


16.12.2009г.

СИНДИКАТ „ОБРАЗОВАНИЕ”

СРСНПБ
/Самуил Шейнин/

КЪМ КТ „ПОДКРЕПА”
/Маргарита Денкова/

НУС ПРИ КНСБ
/Аспарух Томов/