БЛАГОДАРСТВЕНО ПИСМО

ДО КМЕТОВЕТЕ НА ОБЩИНИТЕ:
СТОЛИЧНА, ПЛОВДИВ, БУРГАС, БЛАГОЕВГРАД, РАЗЛОГ, БАНСКО И МНОГО ДРУГИ


УВАЖАЕМИ КМЕТОВЕ,

От името на социалните партньори Ви благодарим за Вашата подкрепа и разбиране относно допълнителните плащания към училищния персонал през м.декември 2009г. Тези плащания са резултат от добрата финансова политика в училищата и детските градини, които са на делегиран бюджет.

Тези суми са част от бюджета на училищата и детските градини предвидени за 2009г. и не ощетяват никого в държавата ни.


16.12.2009г.

СИНДИКАТ „ОБРАЗОВАНИЕ”

СРСНПБ
/Самуил Шейнин/

КЪМ КТ „ПОДКРЕПА”
/Маргарита Денкова/

НУС ПРИ КНСБ
/Аспарух Томов/