До
Зам.-министър председателя на РБългария и
Министър на финансите Симеон Дянков

Министъра на образованието, младежта и науката
Доц. Сергей Игнатов

Министъра на земеделието и храните
Д-р Мирослав Найденов

Министъра на културата
Вежди Рашидов

Председателя на Управителния съвет
на НСОРБ Дора Янкова

Уважаеми дами и господа,


Изстраданата реформа в системата на средното образование в Република България с въвеждането на делегираните бюджети означаваше през 2008 и 2009 г. вътрешноучилищна оптимизация, упорита работа за свиване на веществената издръжка на училищата, детските градини и обслужващите звена.

Мениджърите-работодатели и колективите на отделните учебни заведения с цената на много усилия създадоха система във всеки колектив за разумно харчене на всеки лев от полагащите се средства от единния стандарт за издръжка на едно дете/ученик.

Ограниченията, наложени с писмо № 91-00-13-19/10.12.2009 г. на зам.-министър председателя и министър на финансите Симеон Дянков „не се отнасят за училищата и обслужващите звена в системата на народната просвета, прилагащи системата на делегирани бюджети” - съгласно писмо 9107-161 от 11.12.2009 г. на министерство на образованието младежта и науката, подписано от гл. секретар на МОМН Красимир Вълчев.

Ръководството на Независимия учителски синдикат към КНСБ се обръща към вас за спазване на констатациите и препоръките в писмото на главния секретар на МОМН, като настояваме кметствата и ведомствата да не отнемат формираните икономии в отделните учебни заведения като покриват с тях недостиг в бюджетите си, а средствата да бъдат използвани за допълнително стимулиране на персонала в отделното учебно заведение.

Административното изземване на реализираните икономии ще убие вярата в българския учител и помощен персонал в правотата на провежданите реформи и ще ескалира социално напрежение с непредвидими последствия, вина за която ще носите вие, господа министри и кметове на отделни общини.

Българският учител умее и знае да воюва за своите права и ръководството на Независим учителски синдикат ще предприеме всички законови действия за защита интересите на своите синдикални членове.


Председател на НУС
А. Томов