В работната група за изготвяне на държавен образователен стандарт (ДОС) за статут на педагогическите специалисти и директорите на образователните институции Независимият учителски синдикат внесе предложение да отпадне длъжността "възпитател" и за лицата, които я заемат да се създаде нормативна възможност да преминат на длъжност "учител".

виж протокол »
виж етап на рамка ДОС »

Профил подгрупа "Учители" »