Обучение

ДОСТАВЧИК НА ОБУЧЕНИЕ С ВАУЧЕРИ
НА БЕЗРАБОТНИ И ЗАЕТИ ЛИЦА

по
Приоритетна ос 1
по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“
2014 - 2020


КЛЮЧОВИ КОМПЕТЕНТНОСТИ

Общуване на чужди езици

  • английски език
  • немски език
  • френски език
  • испански език

300 учебни часа
ниво на обучение - А1, А2, В1

Дигитална компетентност

  • работа с компютър
  • познания по информационни технологии
  • умения за търсене на информация
  • умения за опазване на лични данни в интернет

45 учебни часа

София

София

пл. „Македония“ №1, ет. 4, офис 5

Т. Димитрова - 0883 510 610

АЕ -
седмична група - 21.09.2018г.
съботно-неделна група - 22.09.2018г.
НЕ - 24.09.2018г.
ФЕ - 25.09.2018г.
ИЕ - 26.09.2018г.

ДК - 27.09.2018г.

Кюстендил

Кюстендил

НЧ „Братство 1869“, бул. „Отец Паисий“ №11

Т. Димитрова - 0883 510 610
централен офис

Л. Пилева - 0898 794 988
регионален организатор

АЕ - 28.09.2018г.

ДК - Дата за стартиране на обученията се определя след формиране на група от минимум 10 участника

Кърджали

Кърджали

ПГС „Христо Смирненски“, ул. „Капитан Петко войвода“ №5

Т. Димитрова - 0883 510 610
централен офис

Р. Топалова - 0888 04 04 76
регионален организатор

АЕ - 01.10.2018г.

ДК - 02.10.2018г.

Смолян

Смолян

ПГПЧЕ „Иван Вазов“, бул. „България“ №22

Т. Димитрова - 0883 510 610
централен офис

Р. Янчева - 0899 93 38 51
регионален организатор

АЕ - 05.10.2018г.

ДК - 04.10.2018г.

Шумен

Шумен

бул. „Славянска“ №30, ет. 1, стая 5

Т. Димитрова - 0883 510 610
централен офис

М. Дочев - 0899 93 54 26
регионален организатор

АЕ - 08.10.2018г.

ДК - Дата за стартиране на обученията се определя след формиране на група от минимум 10 участника

Видин
Монтана
Враца
Перник
Благоевград
Пазарджик
Пловдив
Ловеч
Плевен
Габрово
Велико Търново
Русе
Разград
Търговище
Силистра
Добрич
Варна
Бургас
Ямбол
Сливен
Стара Загора
Хасково
Град Адрес Лице за контакт Телефон Начало на обучение:
Общуване на чужди езици Дигитална компетентност
София пл. „Македония“ №1, ет. 4, офис 5 Т. Димитрова 0883 510 610 Английски език -
седмична група - 21.09.2018г.
съботно-неделна група - 22.09.2018г.
Немски език - 24.09.2018г.
Френски език - 25.09.2018г.
Испански език - 26.09.2018г.
Дигитална компетентност - 27.09.2018г.
Кюстендил НЧ „Братство 1869“, бул. „Отец Паисий“ №11 Т. Димитрова -
централен офис
0883 510 610 Английски език - 28.09.2018г. Дата за стартиране на обученията се определя след формиране на група от минимум 10 участника
Л. Пилева -
регионален организатор
0898 794 988
Кърджали ПГС „Христо Смирненски“, ул. „Капитан Петко войвода“ №5 Т. Димитрова -
централен офис
0883 510 610 Английски език - 01.10.2018г. Дигитална компетентност - 02.10.2018г.
Р. Топалова -
регионален организатор
0888 04 04 76
Смолян ПГПЧЕ „Иван Вазов“, бул. „България“ №22 Т. Димитрова -
централен офис
0883 510 610 Английски език - 05.10.2018г. Дигитална компетентност - 04.10.2018г.
Р. Янчева -
регионален организатор
0899 93 38 51
Шумен бул. „Славянска“ №30, ет. 1, стая 5 Т. Димитрова -
централен офис
0883 510 610 Английски език - 08.10.2018г. Дата за стартиране на обученията се определя след формиране на група от минимум 10 участника
М. Дочев -
регионален организатор
0899 93 54 26

Изтеглете заявлението от тук (.doc),
попълнете го и заедно с приложенията го изпратете като прикачен файл на nus_bg@abv.bg.УВАЖАЕМИ ОБУЧАЕМИ, ПОЖЕЛАВАМЕ УСПЕХ!

Една посока, много възможности