За нас » 20 години НУС

20 ГОДИНИ НЕЗАВИСИМ УЧИТЕЛСКИ СИНДИКАТ


НА 28 ЯНУАРИ 2010 ГОДИНА
СЕ НАВЪРШВАТ 20 ГОДИНИ ОТ УЧРЕДЯВАНЕТО НА
НЕЗАВИСИМ УЧИТЕЛСКИ СИНДИКАТ


До регионалните и общински структури на НУС
До синдикалните дружества на НУС
До съмишлениците и симпатизантите на НУС


Уважаеми колеги,

Свободният избор. Едно основополагащо право, проява на свободната ни воля. Възможността да изберем своя синдикат като учители и будители, работещи в сферата, където се формира бъдещето на страната ни – това е обединяващото звено, което ни свързва вече 20 години.

Защо избрахме НУС? Кое е различното? Какво ни привлече в Независимия учителски синдикат?

Преобладаваща е причината, че в своите професионални трудности, проблеми, конфликти нашите членове са намерили в НУС отговори на въпросите си от трудово-правна гледна точка, компетентна защита, морална подкрепа и обяснение на вълнуващите ги казуси, на засягащи интересите им институционални решения. Но са получили и много топлота и лична подкрепа.

Това е пътят на НУС. А защо продължаваме да членуваме в организацията, кое ни задържа и кара да продължаваме заедно напред? Вероятно всеки член има своя отговор, своя причина и гледна точка. Но тя неизменно е свързана с онова обвързване между хората, което ги прави приятели.

Приятелите в Независимия учителски синдикат извървяха периодите на възторг, отрезвяване, поемане на отговорности; години на усилен труд за разширяване, организационно укрепване и утвърждаване на доверието в ръководните структури на всички нива на синдиката.

Успехите изживявахме в еуфория, с неуспехите се калявахме и се подготвяхме за нови трудности, за да ги преодолеем и превърнем в извоювани нови синдикални територии.

В настоящия момент НУС е член на Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество в областта на средното образование; НУС е учредител и основен член на КНСБ; уважаван социален партньор; компетентен съветник и помощник при решаването на задачи от национално значение, както и от значение за всеки негов член.

Като важно завоевание на нашите структури и ръководства отчитаме факта, че устояхме на опитите за асимилация и размиване с цел обезличаване на синдиката и превръщането му в зависима организация без белезите на своето различие. Между нас няма човек, който да каже, че е синдикален член, но не знае на кой синдикат. В това е нашата уникалност. Тя се поддържа и благодарение на установеното добро социално партньорство, както с другите учителски синдикати, така и с организациите на работодателите, на институциите в лицето на министерствата и общините; неправителствените организации. В диалога с тях нашият глас се чува и взема под внимание при оформяне на решенията и провеждането на политиката в народната просвета и социалния сектор. Личи, че НУС има свой облик и заема достойно място в синдикалното пространство.

НУС не е против запазването на най-добрите традиции в българското образование, но твърдо отстоява правото на своите членове да заемат полагащото им се място в обществото, съчетано с достойнство, обусловено от европейските принципи за условията на труд, възнаграждение и осигуряване. Приносът на синдиката ни в провеждането на най-голямата учителска стачка по време на прехода е признат на най-високо държавно равнище. Ние сме единственият синдикат, поканен в Президентството след стачката, за да се обсъдят възникналите и нерешени проблеми в отрасъла.

Макар че не сме индивидуални членове на международни учителски синдикати, като основна организация на КНСБ имаме достъп и контакт със световното профсъюзно движение.

През тези години бяхме и ще продължаваме да бъдем последователен и лоялен партньор в Конфедерацията на независимите синдикати в България. Заедно, обединени от свободната воля, ще продължаваме да отстояваме провеждането на политика, гарантираща на отделния гражданин неговите най-важни икономически и социални нужди. Заедно, ставайки все по-силни, ще продължаваме да се борим за изграждането на адекватна стопанска подредба, социален, трудов и правов ред.

За НУС е ценен всеки негов член, приятел и симпатизант. Уважавани са хората, заради които ставаме все по-компетентни, издигаме авторитета си, постигаме удовлетворение от положените усилия и постигнатите резултати. Уважавани са и тези, с чиято градивна критика се променяме, усъвършенстваме и утвърждаваме, за да продължим заедно напред.

Затова и пътят към бъдещето на организацията минава през независимостта, непримиримостта към потъпкването на човешкото достойнство и дух, следването и защитаването на ценностите на европейския социален модел – свобода, солидарност, справедливост.


Честита годишнина !


Аспарух Томов
Председател

» Нашият 20-годишен юбилей
» Снимки от годишнината
» Водосвет в Бачковски манастир по повод юбилея на НУС